Αρχικά αναμίξτε σε πλαστικό δοχείο την Κρέμα Βαφής Life Color Plus σε αναλογία 1:1,5 με το Cream Developer 20, 30 ή 40 βαθμών. Π.χ. 50ml βαφής με 75ml Cream Developer (Οξυζενέ) ή – σε περίπτωση ξανθιστικού χρώματος – 100 ml (1:2) Cream Developer 40 βαθμών.

Για 0% έως 50% λευκά μαλλιά, χρησιμοποιήστε μόνο το επιθυμητό χρώμα.
Για 50% έως 100% λευκά μαλλιά, χρησιμοποιήστε 50% του επιθυμητού χρώματος, μαζί με 50% από το αντίστοιχο βασικό (π.χ. 6.35 με 6.0 ή 6.00 για έντονα λευκά).

Πρώτη εφαρμογή: Εφαρμόστε μέρος του μείγματος κατά μήκος μέχρι τις άκρες. Αφήστε το για 20 λεπτά. Εφαρμόστε το υπόλοιπο μείγμα στις ρίζες. Αφήστε το για 20 λεπτά. Συνολικός χρόνος εφαρμογής 40 λεπτά. Όταν βάφετε λευκά, ο χρόνος της εφαρμογής θα πρέπει να αυξηθεί κατα 5 λεπτά.
Επόμενες εφαρμογές: Εφαρμόστε μέρος του μείγματος στις ρίζες μόνο. Αφήστε το για 20-30 λεπτά. Εφαρμόστε το υπόλοιπο μείγμα κατά μήκος μέχρι τις άκρες. Αφήστε το για 10-15 λεπτά.


Χρόνος εφαρμογής: Για βαφή στον ίδιο τόνο με το φυσικό σας, ενδείκνυται χρήση του Cream Developer 10 βαθμών για 30-40 λεπτά. Εάν θέλετε να καλύψετε τα λευκά, διατηρώντας το χρώμα στον ίδιο τόνο με το φυσικό σας, ενδείκνυται η χρήση του Cream Developer 20 βαθμών και χρόνος 30-45 λεπτά. Για ξάνοιγμα έως και 3 τόνους από το φυσικό σας, χρησιμοποιήστε Cream Developer 30 βαθμών με χρόνο παραμονής της βαφής 30-40 λεπτά, ενώ για ξάνοιγμα 4-5 τόνους και ξανθιστικά συνίσταται η χρήση Cream Developer 30 ή 40 βαθμών και χρόνος παραμονής 40-45 λεπτά.


Για πιο δυνατό χρώμα, αναμίξτε σε αναλογία 1:1. Μόλις ολοκληρωθεί ο χρόνος εφαρμογής, προσθέστε αρκετό ζεστό νερό στα μαλλιά και κάντε σαπουνάδα. Ξεβγάλτε καλά με άφθονο νερό.